.: پروژه ها.

 

پروژه مسکونی گلبهار

اداره کل پست استان قم

   

پارک علم و فناوری خراسان

ساختمان مجتمع اداری مخابرات خراسان

   

پروژه دارایی

مجتمع تجاری وصال

   

ساختمان اداری بهپخش تهران

مرکز مخابرات شهید مطهری

 

پروژه دارایی

این ساختمان در مشهد بلوار خیام مقابل هتل هما شماره 2 به متراژ 5700 متر مربع با اسکلت تیر ورق و سقف کمپوزیت و در ده طبقه

اجرا گردیده است  و به وسیله معاون وقت وزیر اقتصاد و امور دارائی و با حضور مسئولین استان  خراسان افتتاح گردید  و شرکت مورد تقدیر قرار گرفت .