.: پروژه ها.

 

پروژه مسکونی گلبهار

اداره کل پست استان قم

   

پارک علم و فناوری خراسان

ساختمان مجتمع اداری مخابرات خراسان

   

پروژه دارایی

مجتمع تجاری وصال

   

ساختمان اداری بهپخش تهران

مرکز مخابرات شهید مطهری

 

ساختمان مجتمع اداری مخابرات خراسان

این پروژه در شهر مشهد جنب اداره کل پست و اداره کل مخابرات استان خراسان در 12 طبقه و با متراژ 28000 متر مربع در حال اجرا می باشد که ساختمان ترکیبی از اسکلت فلز و بتن با سقف کمپوزیت می باشد .