.: لیست تعدادی از کارهای انجام شده توسط شرکت از تاریخ 1370 تاکنون عبارتند از :

 

نام پروژه کارفرما نظارت ملاحظات

ساختمان مرکز اداری بهپخش تهران زیر بنا 8000 متر مربع

 شرکت بهپخش تهران

مهندسین مشاور ارتاز

تحویل قطعی شده است

ساختمان ممیز کلی دارایی خراسان در 10 طبقه زیر بنا 5700 متر مربع

اداره کل دارایی خراسان

مهندسین مشاور هامون

پروژه تحویل گردیده است

پروژه آبرسانی سوران به مشهد

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان 

مهندسین مشاور طوس آب

در سال 78 تحویل گردیده است

ساختمانهای مهمانپذیر ویژه اقتصادی سرخس

موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس

مهندسین مشاور پرنگی و همکاران

در سال 81 تحویل گردیده است

مرکز مخابرات عامل مشهد  زیر بنا 4500 متر مربع اداره مخابرات خراسان اداره مهندسی مخابرات

در سال 74 تحویل گردیده است

احداث ساختمان اداره کل پست استان قم زیر بنا 8500 متر مربع شرکت پست ایران

مهندسین مشاور ارتاز

تحویل قطعی شده است

 

.: پروژه های در دست اجرا

 

نام پروژه کارفرما نظارت ملاحظات

پروژه عصر انقلاب زیر بنا 15000 متر مربع

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

مندسین مشاور توسعه و عمران

تحویل موقت شده است

احداث 374 واحد مسکونی استیجاری شهر جدید گلبهار زیر بنا 40000 متر مربع

سازمان مسکن و شهر سازی خراسان

مهندسین مشاور رهداد

در حال اجرا است

مجتمع اداری مخابرات خراسان رضوی زیر بنا 28000 متر مربع

شرکت مخابرات خراسان رضوی

مهندسین مشاور معماری سفید

در حال اجرا است

احداث ساختمان مجتمع تجاری وصال زیر بنا 46000 متر مربع

شرکت سپاد خراسان

مهندسین مشاور وراز

در حال اجرا است

 

.: جزئیات پروژه ها

پروژه مسکونی گلبهار

اداره کل پست استان قم

   

پارک علم و فناوری خراسان

ساختمان مجتمع اداری مخابرات خراسان

   

پروژه دارایی

مجتمع تجاری وصال

   

ساختمان اداری بهپخش تهران

مرکز مخابرات شهید مطهری