تعدادی از پروژه های اجرا شده و در حال اجرای شرکت از سال 1370 به بعد

پروژه مسکونی گلبهار - اداره کل پست استان قم  -  پارک علم و فناوری خراسان ( عصر انقلاب ) - مرکز مخابرات شهید مطهری  -  مجتمع تجاری وصال - ساختمان مجتمع  اداری  مخابرات  خراسان  -  ساختمان  اداری  بهپخش تهران   -  پروژه  دارایی