.: اعضای هیئت مدیره شرکت که از بدو تاسیس بدون تغییر بوده است .

 

1. آقای محمد علی پور هما : رئیس هیئت مدیره
2. آقای علیرضا مصباح : نائب رئیس هیئت مدیره
3. آقای غلامرضا پیله وران : مدیر عامل
4. آقای محمد قدوسی : عضو هیئت مدیره
5.  آقای عباس پیله وران : عضو هیئت مدیره

.: بازگشت 

 
         
 

چهاردهمین جشنواره بین المللی ساختمان

 جایزه  چهاردهمین جشنواره بین المللی ساختمان   (بلژیک)

 جایزه بیست و نهمین جشنواره بین المللی کیفیت   ( آلمان )